Gentofte Sø´s Venner

Foreningen for alle der holder af Gentofte Sø

Nyheder

Her vil vi addere links som kan være brugbare for vores venner

Info

Nu er alle medlemmer registreret igen og har modtaget en e-mail herom. HUSK at svare tilbage at e-mailen er modtaget.
 
Er der medlemmer der IKKE har modtaget den nye e-mail, skal De gå ind og indmelse sig igen. Vi glæder os til at det kører nu som det skal.
 
Forslag til foreningens vedtægter fremsendes til alle registrede medlemmer som så kan udskrives hjemme og medtages til Generalforsamlingen.
Dette sker sidst i denne uge
 
d. 18-19 okt. 2013
Torben Wilken​
 

Vi har desværre haft nogle tekniske problemer med vores hjemmeside da vi opdaterede den til en ny og bedre version.
Disse problemer er nu løst men betyder, at alle indmeldelser skal gen-indskrives.
Det arbejde gå vi nu i gang med og det betyder, at De som medlem får en e-mail på den e-mails-adresse De har opgivet ved Deres indmeldelse.
For kontrollens skyld skal vi bede Dem om at besvare denne e-mail med en tekst: "Jeg har modtagen den tak" og Deres navn.
Læs om Generalforsamlingen her på siden.
Forslag til vedtægter fremsendes til alle medlemmer efter modtagelsen af kontrolsvaret.
Har De ikke modtaget en en e-mail som anført her inden d. 17. oktober 2013 beder vi Dem om at kontakte os direkte.
Vi ser frem til at dette lykkes og virker efter hensigten.

Med venlig hilsen og tak for Deres forståelse
 
 
 
WebMaster
​D. 13 okt 2013

Gentofte Søs Venner har mistet en rigtig god ven.

Den 23. januar 2015 døde Kaj Torp i sit hjem 93 år gammel

Se omtalen under "Nyt fra formanden"

Gentofte Sø under forvandling 05-05-2012 Foto T. Wilken
Gentofte Sø under forvandling 05-05-2012 Foto T. Wilken

Velkommen til denne nye hjemmeside som er under opbygning.

Det er tanken, her efter sommerferien, at indkalde alle interesserede borgere, som holder af Gentofte Sø, til et orienteringsmøde.

Jeg taler ikke kun om alle de borgere, som bruges Gentofte Sø i deres interesser og aktiviteter, jeg tænker også på alle de, der bare vil have, at Gentofte Sø skal bestå som en sund sø, med masser af liv og oplevelser for både børn og voksne.

Mange borgere, rigtig mange borger, har opdaget denne perle i Gentofte Kommune. Der er liv døgnet rundt.

Lad mig nævne nogle af de, der aktivt bruger Gentofte Sø i deres hverdag, i deres aktiviteter eller som har vitale interesser omkring søen..

 • Motionsløbere
 • Sportsløbere
 • Børnehaver
 • Skoler
 • Grundejere der har grunde ned til søen
 • Bedsteforældre
 • Ægtepar
 • Kærestepar
 • Almindelige borgere der kan lide at gå rundt om søen
 • Friluftsmennesker
 • Forældre med deres børn med og uden barnevogn
 • Fugleinteresserede
 • Planteinteresserede
 • Lystfiskere
 • Naturelskere
 • Borgere der gerne vil ro på søen
 • Skøjteløbere om vinteren
 • Fælles arrangementer
 • Alle andre der bare kan lide søen og dens faciliteter

Ja listen er lang og ikke fuldstændig, der er sikker andre, som ikke finder sig på listen.

Jeg har i de sidste 6 år stået for ”Skallefiske-konkurrencen for børn og unge under kommunens "Kultur & Festdage". Jeg har oplevet de mange mennesker, for hvem Gentofte Så er et megen vigtig del af deres hverdag, ja deres tilværelse. Den beriger deres hverdag med oplevelser og livskvalitet. De går – de løber – de sejler – de observere – de mødes og snakker – de fisker – de fotograferer – de gør alle mulige ting, som de gerne vil og så i de dejligste omgivelser. Denne forening er for alle disse forskellige mennesker og for deres interesser i Gentofte Sø, som deres sø, for deres kærlighed til stedet og alle minderne fra barndommen.

Der findes i dag flere interesse-organisationer, der hver, indenfor deres snævre interesse område, prøver at styre søens tilstand, udvikling og fremtoning. De vil det aller bedste, hver på deres præmisser. Det er bare ikke altid interesserne ser ud til at være helt sammenfaldende og helt fælles ved første øjekast. Det har især de seneste årtier vist mere og mere tydeligt.

Da brugerfladen er så stor som den er og da søens tilstand er helt afgørende for, hvilke oplevelser man kan opnå, ja så er der ingen der med rette kan tage søen til indtægt for, kun at skulle varetage sine egne interesser. Gentofte Sø kan godt og skal være alle borgernes fristed for oplevelser, der give livet mere mening og indhold. Jeg tror at alle, der bare én gang har været nede ved eller ude på søen, vil have et eller andet minde herom, et minde som ikke bare forsvinder med tiden. De muligheder skal derfor ikke begrænses af nogle få organisationer med snævre interesseflader. Der er brug for en bredere platform, for eksembel en forening, som vil tage opgaven på sig og gennem sit arbejde sikre, at så mange som muligt kan få de oplevelser de selv vil huske og nyde i frentiden.

Gentofte Sø´s Venner er mit bud på en sådan løsning. Den skal være det forum, hvor interesserne kan mødes og de fælle tiltag kan skabes i en frugtbar dialog med Gentofte Kommune og kommunalbestyrelsen.

Hvis denne tanke tiltaler dig, ja! så bør du være med til at præge og støtte fremtiden for Gentofte Sø. Hvis du ikke selv deltager, ja så er der andre, der på dine vegne, uden at spørge, vil gøre det. Slutresultatet vil måske ikke lige være det, du havde tænkt og ønsket dig.

Derfor velkommen på hjemmesiden. Velkommen til at skrive din mening og dine ønsker, dine oplevelser til glæde for alle os andre. Jeg vil give meddelelse om afholdelse af et orienteringsmøde og en eventuel stiftelse af foreningen her på hjemmesiden og det vil også blive meddelt i Villabyerne, vores lokal avis.

Læs også gerne de andre artikler som vil komme her under katogorien Artikler.

Sidste nyt: Orienteringsmøde på Gentofte Rådhus torsdag d. 20. sept. 2012. Se mere info under Møder

Med venlig hilsen

Torben Wilken

Familie hygger på søen
Den gode brug af Gentofte Sø 05-05-2112 Foto T.Wilken